BOSS: Preliminarna ekonomska analiza uvođenja covid-potvrda

Još uvijek nije kasno da bar neko iz Vlade i Kriznog štaba FBiH, posebno ako nagovori  ostale da ne ostanu zapamćeni kao radikalni vakseri, a prije građanskog protesta otpora totalitarizmu najavljenog za 18-ti decembar – pokaže ili pokažu da imaju moralnih vrijednosti odustajanjem od najavljene fašizacije, upozorio je predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović.

Uvođenje covid-potvrda je nezakonito i nehumano, nelogično i nestručno, ali i ekonomski neodrživo, istakao je predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović. Ekonomske posljedice covid-potvrda ili VPT mjera pokazaćemo na praktičnom primjeru Tuzlanskog kantona, koji ima 1315 državnih službenika i namještenika.

Pretpostavimo da niko nije vakcinisan i da se mora testirati, a do toga će svakako i doći zbog najave obaveze primanja novih doza vakcina: 1315 državnih službenika X 35 KM antigenski test X 10 testiranja mjesečno,  je ukupno 460.250 KM na mjesečnom nivou a 5.523.000 KM na godišnjem nivou.

Dalje, 1315 državnih službenika X 100 KM PCR test X 10 testiranja mjesečno je ukupno 1.315.000 KM na mjesečnom nivou a 15.780.000 na godišnjem nivou, a ako računamo da je sada 70 odsto nevakcinisanih to je sigurnih 11 miliona KM godišnje.

Ovdje nije uvršten zdravstveni sektor niti institucije socijalne zaštite koje navedene iznose višestruko uvećavaju, posebno ako se optereti i realni sektor, a kada dodamo tome i ostalih devet kantona evidentno je da se radi o enormnom iznosu samo za područje FBiH.

Osim ovoga postavlja se još puno više pitanja na koje Vlada i Krizni štab FBiH nisu dali odgovore, i kada bi zanemarimo činjenicu da vakcinisani prenose zarazu kao i nevakcinisani:

– Ko će i o čijem trošku platiti mogući povećan broj vakcinalnih i testnih punktova, opremu i ljudske resurse koji na njima trebaju da rade?

– Ko će i o čijem trošku platiti štampanje, izdavanje i distribuciju covid-potvrda?

– Ko će i o čijem trošku obučiti, opremiti i platiti osoblje na ulazu u objekte da provjeravaju propisane „uslove“ za ulazak u ustanove?

– Ko će i koliko zaraditi na testovima i održavanju procesa digitalizacije i u kakvom obliku i postupku nabave?

Posebno pitanje Vladi i Kriznom štabu Federacije BiH je koliko će protivustavne, nezakonite i diskriminatorske mjere biti „lov u mutnom“ imajući u vidu činjenice da se nekima od aktera odobravanja ovakvih mjera još uvijek sudi u Sud BiH zbog afere sa malina-respiratorima i taj postupak još nije okončan, i da li su takvi ljudi garant transparentnosti, poštenja i ljudskosti.

Još uvijek nije kasno da bar neko iz Vlade i Kriznog štaba FBiH, posebno ako nagovori  ostale da ne ostanu zapamćeni kao radikalni vakseri, a prije građanskog protesta otpora totalitarizmu najavljenog za 18-ti decembar – pokaže ili pokažu da imaju moralnih vrijednosti odustajanjem od najavljene fašizacije, upozorio je predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović.

Podijeli objavu

Možda vas zanima