Euractiv: EU će ove sedmice dodijeliti kandidatski status Bosni i Hercegovini

Nakon što je Evropska komisija u oktobru dala preporuku o dodjeli kandidatskog statusa Bosni i Hercegovini, ovaj status bi se i zvanično trebao potvrditi u ovoj sedmici.

Kako saznaje Euractiv, zemlje članice Evropske unije ove sedmice bi trebale potpisati nacrt dokumenta o procesu proširenja, stabilizacije i pridruživanja Evropskoj uniji, a u kojem se preporučuje da se BiH dodijeli status zemlje kandidata uz potvrdu Evropskog vijeća.

“U trenutnom geopolitičkom kontekstu, Vijeće naglašava hitnost da zemlja krene naprijed na svom putu prema EU”, piše Euractiv.

Također, naglašava se kako će Bosna i Hercegovina na svom putu prema EU i dalje morati ispuniti uslove koji su postavljeni ranije.

“To uključuje mjere za jačanje vladavine prava, borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala te upravljanje migracijama. Reformski prioriteti se uglavnom odnose na 14 prioriteta koje je Evropska komisija predstavila 2019. godine”, navodi se.

Prema nacrtu dokumenta koji bi se trebao potpisati u Briselu, ministri će sa “zabrinutošću primijetiti sveukupni ograničeni napredak u reformama”.

“EU očekuje da se funkcionalna zakonodavna tijela i vlade brzo uspostave na državnom, entitetskom i kantonalnom nivou kako bi se fokusirale na reforme na putu ka EU”, dalje se navodi u nacrtu dokumenta.

Također, naglašava se kako su za dodjelu kandidatskog statusa Bosni i Hercegovini naročito bili Češka, Austrija, Slovenija, Italija i Mađarska.

S druge strane, dosta dugo se govorilo o tome kako su Nizozemska, Francuska pa i u određenoj mjeri Njemačka protiv dodjele statusa, ali čini se kako ove države ne bi trebale blokirati dodjelu kandidatskog statusa Bosni i Hercegovini.

Podijeli objavu

Možda vas zanima