Mirnes Ajanović kandidat BOSS-a za Parlament BiH, BOSS se prijavio za sve nivoe zakonodavne vlasti

Predstavnici BOSS-a predali su Centralnoj izbornoj komisiji BiH prijavu za ovjeru Bosanske stranke za Opšte izbore 2022. godine. BOSS je dostavio svu potrebnu dokumentaciju za ovjeru prijave za izbore i potpise podrške birača za kandidaturu na izborima za sve nivoe zakonodavne vlasti, uključujući sve kantonalne skupštine, oba entiteta i Parlamentarnu skupštinu BiH.

Predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović zahvaljuje se građanima BiH ali i regije koji su direktno davanjem potpisa podrške ili indirektno dali podršku za kandidaturu za Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH, iz koje se bira delegacija za Parlamentarnu skupštinu Vijeća Evrope, gdje je Bosna i Hercegovina punopravan član.

Podsjećamo da Parlamentarna skupština Vijeća Evrope predstavlja 47 država i preko 800 miliona ljudi i djeluje kao tzv. demokratska savjest Evrope razmatrajući pored međunarodne politike sve aktuelne probleme, uz temeljne ciljeve razvoja demokratije i zaštite ljudskih prava, a u okviru svojih nadležnosti ima izbor i sudija Evropskog suda za ljudska prava. Delegaciju BiH u Parlamentarnoj skupštini Vijeća Evrope čini devet članova iz reda SDA, SDP, Demokratske fronte, SBB, HDZ, SNSD i SDS a rezultat njihovog angažmana je da gotovo niko u BiH za to ne zna.

Prethodne dvije pandemijske godine su dokazale da ni jedna politička stranka niti političar nisu branili građane od brutalnog kršenja ljudskih prava, a BOSS-Bosanska stranka se jedina (kao i u prethodnih 28 godina u svim okolnostima) otvoreno suprotstavila, borila i pobijedila dobivši sve bitke protiv totalitarne koronirane vlasti, što je predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović dokazao i kao advokat apelacijama koje je usvojio Ustavni sud BiH utvrđujući da je vlast pandemijskim mjerama kršila vladavinu prava i demokratski poredak uz ozbiljno kršenje ljudskih prava.

Ipak, iako su dobijene sve bitke, još uvijek nije dobijen rat protiv kršenja ljudskih prava, slobode kretanja, govora, rada i brutalne prisile na tzv. zdravstvene mjere, posebno zbog najava novih epidemija i „epidemioloških mjera“ od strane kupljenih političara i stručnjaka, kao i aktuelne teške recesije koja prijeti ugrožavanjem egzistencije većine građana.

Obaveza svakog građanina je da iskoristi svoje biračko pravo i na izborima glasajući za BOSS naoružaju predsjednika BOSS-a Mirnesa Ajanovića državnim institucionalnim mehanizmima kako bi se pored adekvatne zaštite građana BiH zaštitili i građani Evrope.

Podijeli objavu

Možda vas zanima