Narodna skupština RS-a razmatra zakon kojim se želi legalizovati nelegalno i uzeti državna imovina

Vlada Republike Srpske prošle sedmice je utvrdila Prijedlog zakona o nepokretnoj imovini koja se koristi za funkcionisanje javne vlasti, a već danas je na dnevnom redu Narodne skupštine RS-a po hitnoj proceduri.

Ovim zakonom vladajuća koalicija u RS-u želi “legalizovati nelegalno” odnosno suprotno presudama Ustavnog suda BiH početi knjižiti imovinu države BiH na entitet RS.

Donošenjem ovog zakona vlast u RS-u želi, kako je navedeno, riješiti “otvorena pitanja neometanog funkcionisanja subjekata javne vlasti i to Republike Srpske, jedinica lokalne samouprave, javnih preduzeća, javnih ustanova i drugih javnih službi, čiji je osnivač Republika Srpska, odnosno jedinica lokalne samouprave”.

Stranica 2
Stranica 2

“Nepokretna imovina koja se smatra vlasništvom subjekata javne vlasti Republike Srpske, a koju oni koriste za obavljanje njihove osnovne djelatnosti, po sili zakona postat će svojina tih subjekata”, navedeno je iz Vlade.

U Prijedlogu zakona, između ostalog, navodi se kako se pošlo i od stavova Ustavnog suda BiH da je državna imovina karakteristična po javno-pravnoj prirodi odnosa subjekata i korištenja te imovine, kao njenog titulara.

Stranica 3
Stranica 3

“Ta imovina obuhvata pokretnu i nepokretnu imovinu u rukama javne vlasti, koja služi za vršenje te vlasti, odnosno koja predstavlja sredstvo provođenja javne vlasti i zbog toga je usko povezana s teritorijalnim nadležnostima organa javne vlasti, koje je Ustav BiH podijelio na entitete i institucije BiH. Dalje, pošlo se i od stavova Venecijanske komisije da BiH, kao i entiteti, moraju da budu vlasnici i da raspolažu nekom državnom imovinom da bi izvršili svoje primarne funkcije”, navedeno je.

Stranica 4
Stranica 4

Kaže se da u ovom slučaju nepokretna imovina, koja je namijenjena za opštu korist i koja je, radi ostvarenja te namjene, data na upravljanje, raspolaganje i korištenje organima, odnosno subjektima na osnovu Ustava određenih za ostvarivanje opšteg interesa i koji njima neposredno upravljaju, bilo je potrebno odrediti i titulara na toj imovini.

Sjednica Narodne skupštine RS-a počela je u 10:15 sati, a danas je planirano i izglasavanje zakona kojim se formira Agencija za lijekove RS-a. (Klix.ba)

Podijeli objavu

Možda vas zanima