VIDEO: BOSS prezentirao informacije o kontraindikacijama covid vakcina

Analiza uputstva proizvođača covid vakcina o potrebnim uslovima za sprovođenje vakcinacije bez ugrožavanja zdravlja i života građana, kao i informisanost medicinskog osoblja i građana o mjerama opreza prilikom vakcinacije, tema je četvrtog dijela prezentacije službenih informacija dobijenih od Vijeća ministara BiH i Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH, a u vezi prisile na vakcinisanje od strane vlasti uslovljavanjem slobode kretanja i rada.

Uputstvo Sputnik vakcine, između ostalog, navodi da su kontraindikacije teže alergijske reakcije u prošlosti kod pacijenta, te kao mjera opreza navedeno je da se vakcina aplicira sa oprezom u slučajevima hroničnih oboljenja jetre, bubrega, endokrinih poremećaja, ozbiljnih oboljenja hematopoetskog sistema, epilepsije i drugih oboljenja CNS-a, akutnog koronarnog sindroma i akutnog cerebrovaskularnog događaja, miokarditisa, endokarditisa i perikarditisaa da zbog nedostatka podataka, vakcinacija može predstavljati rizik za pacijente sa autoimunim bolestimaLokacije gdje se vrši vakcinacija moraju imati dostupan anti-šok tretman. Sinopfarm: kontraindikacije, između ostalog: Osobe koje imaju ozbiljnu hroničnu bolest ili historiju hipersenzitivnosti. Uputstva Pfizer i AstraZeneca, između ostalog, navode “Osigurajte da zdravstveni radnik koji je kompetentan za identificiranje i liječenje ovih reakcija i potrebna oprema i lijekovi budu na raspolaganju. Poduzmite mjere opreza kako bi se izbjegle povrede u slučaju da dođe do pojave gubitka svijesti kod osobe koja je primila vakcinu“, a slično je i kod drugih proizvođača vakcina. Podsjećamo da su proizvođači vakcina u uputstvima naveli da nisu testirali vakcine u interakciji sa drugim lijekovima, niti sa drugim vakcinama.

BOSS javno poziva struku da odgovori građanima, posebno krizne štabove i ministarstva zdravstva na čelu sa najodgovornijim vakserom Goranom Čerkezom – zašto se primoravaju građani na vakcinaciju eksperimentalnom vakcinom uskraćivanjem slobode kretanja i rada, kada proizvođači vakcina upozoravaju u kontraindikacijama (faktičkoj zabrani vakcinisanja) da određene grupacije građana sa hroničnim i drugim oboljenjima ne mogu primati vakcinu i zašto se najavljuju još strožije mjere za eksperimentalno vakcinisanje kada to može rezultirati masovnim ugrožavanjem zdravlja građana pa i smrtnim posljedicama. Takođe, u ad-hoc vakcinalnim punktovima po tržnim centrima, u odnosu na uputstva proizvođača vakcina, ne može se vršiti uvid u zdravstveni karton koji je jedini relevantan radi utvrđivanja kontraindikacija, posebno zbog upozorenja da ranija oboljenja u kombinaciji sa vakcinom mogu izazvati gubitak svijesti i nova teža oboljenja, istakao je Mirnes Ajanović predsjednik BOSS-a.

Podijeli objavu

Možda vas zanima