Vijeće ministara danas o radu Koordinacionog tijela za Trgovsku goru

Vijeće ministara BiH trebalo da razmatra Izvještaj o radu Koordinacionog tijela, Ekspertskog tima i Pravnog tima u vezi sa problematikom odlaganja radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva na lokaciji Čerkezovac na Trgovskoj gori.

Na predloženom dnevnom redu je i prijedlog odluke o dopuni Odluke o imenovanju pravnog tima za izradu strategije pravne zaštite interesa Bosne i Hercegovine u vezi sa pitanjima odlaganja radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva na lokaciji Trgovske gore, čiji je predlagač takođe Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH.

Ministri bi trebalo da raspravljaju i o nacrtu ugovora između Bosne i Hercegovine i Evropske investicione banke za projekte gradskog prevoza u Sarajevu i vodovoda u Visokom, kao i o inicijativi za vođenje pregovora radi zaključivanja sporazuma o zajmu za regionalni program integrisanog razvoja koridora rijeke Save i Drine, čiji predlagač je Ministarstvo finansija i trezora BiH.

Pred ministrima će se naći i analiza Vanjskotrgovinske komore BiH za 2022. godinu.

Ministri će razmatrati i Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o službi u Oružanim snagama Bosne i Hercegovine, kao i prijedlog odluke o odobravanju višegodišnjeg projekta “Osiguranje nabavke nove terenske uniforme Oružanih snaga BiH”.

Na predloženom dnevnom redu je i nacrt odluke o ratifikaciji sporazuma između BiH i EU o učešću BiH u mehanizmu Unije za civilnu zaštitu.

Ministri će razmatrati i prijedlog odluke o usvajanju strategije za borbu protiv korupcije 2022-2024. i Akcionog plana za sprovođenje strategije za borbu protiv korupcije za isti period sa prijedlogom ove strategije i akcionog plana.

Pred ministrima će se naći i prijedlozi programa rada institucija u nadležnosti Vijeća ministara. Sjednica je zakazana za 11:00 sati.

Podsjetimo, iako se digla velika buka u vezi projekta Istočne konekcije, a SNSD-ovci najavili i moguće blokade projekata u FBiH, Vijeće ministara BiH nije uvrstilo razmatranje izgradnje Istočne interkonekcije na dnevni red današnje sjednice.

Podijeli objavu

Možda vas zanima