Za dvije godine disciplinski kažnjeno 45 sudija i tužilaca

CIN je dopunio bazu „Disciplinske kazne protiv sudija i tužilaca“ odlukama iz disciplinskih postupaka koje je Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH izreklo sudijama, tužiocima i stručnim saradnicima.

Podijeli objavu

Možda vas zanima