Podnesene krivične prijave svim tužilaštvima u BiH, SIPA-i i FUP-u u cilju efikasnog sprječavanja izbornih prevara i krađe glasova

Svim tužilaštvima u BiH, SIPA-i i FUP-u predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović podnio je krivične prijave sa zahtjevom za provođenje posebnih istražnih radnji u cilju efikasnog sprječavanja izbornih prevara i krađe glasova na Općim izborima 2022.

Prezentiramo krivičnu prijavu dostavljenu Tužilaštvu BiH, a prijava istog sadržaja je u odnosu na odredbe krivičnog zakona dostavljena entitetskim i kantonalnim tužilaštvima, uključujući SIPA-u i Federalnu upravu policije.

Zbog sumnje u namjeru izvršenja krivičnog djela iz člana 154. – Izborna prevara, člana 150. – Uskraćivanje biračkog prava, člana 151. – Povreda slobode opredjeljenja birača Krivičnog zakona BiH, a u vezi sa članom 250. – Organizovani kriminal Krivičnog zakona BiH;

– krivičnog djela iz člana 198. – Izborna prijevara, člana 194. – Uskraćivanje biračkog prava, člana 195. – Povreda slobode odlučivanja birača Krivičnog zakona Federacije BiH, a u vezi sa članom 342. – Organizirani kriminal Krivičnog zakona Federacije BiH;

– krivičnog djela iz člana 222. – Izborna prevara, člana 217. – Povreda biračkog prava te člana 218. – Povreda slobode opredjeljenja birača Krivičnog zakonika RS, a u vezi sa članom 365. – Udruživanje radi vršenja krivičnih djela KZ RS;

– krivičnog djela iz člana 195. – Izborna prevara, člana 191. – Uskraćivanje biračkog prava te člana 192. – Povreda slobode odlučivanja birača Krivičnog zakona Brčko Distrikta BiH, a u vezi sa članom 336. – Organizovani kriminal KZ BDBiH;

a sve u vezi članom 5.23 Izbornog zakona BiH,

od strane N.N. lica, dostavljamo ovaj izvještaj koji zasnivamo na sljedećim razlozima.

Izborni zakon Bosne i Hercegovine propisao je uspostavljanje organa nadležnih za provođenje izbora u koje, između ostalog, potpada i organ pod nazivom „birački odbor“. Birački odbor neposredno rukovodi radom biračkog mjesta na dan provođenja izbornog procesa, obezbjeđuje pravilnost i tajnost glasanja i evidentira rezultate glasanja na biračkom mjestu. Shodno navedenom, članovi biračkog odbora raspolažu autonomijom i velikom odgovornošću za integritet provođenja izbora. Međutim, javnost već godinama svjedoči zloupotrebi biračkih odbora, koji se koriste za pokušaj ili izvršenje krivotvorenja izbornih rezultata kroz uskraćivanje prava posmatranja izbora, odsustvovanja pojedinih članova biračkih odbora prilikom brojanja glasova, te kroz brisanje glasova, netačno brojanje, poništavanje glasačkih listova, uskraćivanje informacija o članovima biračkog odbora, utjcanja na glasače i slično. Na ove nepravilnosti svi mediji u BiH upozoravaju godinama, a posljednjih nekoliko godina na ove nepravilnosti upozoravaju i nevladine organizacije koje prate stanje integriteta izbornog procesa u Bosni i Hercegovini.

Tako je koalicija „Pod lupom“, koju čini pet nevladinih organizacija iz cijele BiH koje djeluju kao posmatrači na izborima, sastavila pregled propusta u radu biračkih odbora i zabilježenih nepravilnosti na biračkim mjestima na izborni dan 07.10.2018., dokument koji na 253 stranice konkretno navodi koji su se propusti dešavali i na tačno kojim biračkim mjestima, a ova koalicija već nekoliko godina prati realno stanje na terenu i upozorava na propuste.

Upravo zbog manipulacija sa članovima biračkih odbora i procesa koje ovaj organ sprovodi Visoki predstavnik u BiH Christian Schmidt donio je Odluku kojom se donosi Zakon o izmjenama i dopunama Izbornog zakona Bosne i Hecegovine, a kojom se pooštravaju kazne zbog manipulacija u vezi sa biračkim odborima, što dodatno potvrđuje stav da je mjesto najvećeg narušavanja izbornog integriteta upravo u manipulacijama sa biračkim odborima.

Pregled propusta u radu biračkih odbora i zabilježenih nepravilnosti na biračkim mjestima na izborni dan 07.10.2018.

Odluka kojom se donosi Zakon o izmjenama i dopunama Izbornog zakona Bosne i Hecegovine

Dokazi:

U Tuzli otvaraju vreće sa glasačkim listićima zbog nepravilnosti

Izbori u BiH: krađe identiteta i mrtvi glasači

Koje su nepravilnosti obilježile lokalne izbore u BiH?

Upravo zbog ovih okolnosti izražavam sumnju da postoji namjera nepoznatih lica organizovanih kao kriminalna grupa da i za Opće izbore 2022. godine počine krivično djelo iz člana 154. – Izborna prevara, člana 150. – Uskraćivanje biračkog prava, člana 151. – Povreda slobode opredjeljenja birača Krivičnog zakona BiH, a u vezi sa članom 250. – Organizovani kriminal Krivičnog zakona BiH; krivičnog djela iz člana 198. – Izborna prijevara, člana 194. – Uskraćivanje biračkog prava, člana 195. – Povreda slobode odlučivanja birača Krivičnog zakona Federacije BiH, a u vezi sa članom 342. – Organizirani kriminal Krivičnog zakona Federacije BiH; krivičnog djela iz člana 222. – Izborna prevara, člana 217. – Povreda biračkog prava te člana 218. – Povreda slobode opredjeljenja birača Krivičnog zakonika RS, a u vezi sa članom 365. – Udruživanje radi vršenja krivičnih djela KZ RS; krivičnog djela iz člana 195. – Izborna prevara, člana 191. – Uskraćivanje biračkog prava te člana 192. – Povreda slobode odlučivanja birača Krivičnog zakona Brčko Distrikta BiH, a u vezi sa članom 336. – Organizovani kriminal KZ BDBiH, kako bi ishodovali pobjedu političkog subjekta za kojeg vrše izborne prevare kako je to opisano navedenim članovima krivičnih zakona na svim nivoima u BiH i kako je to opisano u višegodišnjim upozorenjima medija i nevladinog sektora navedenih kao dokaz ovog izvještaja.

S obzirom na brojnost biračkih mjesta na kojima su utvrđene izborne nepravilnosti koje indiciraju na počinjenje krivičnih djela nabrojanih ranije, a zbog ranije izražene sumnje da postoji namjera izborne prevare i za Opće izbore 2022. godine, predlažem naslovljenom tužilaštvu da pokrene istragu protiv N.N. lica koji djelujući kao organizovana kriminalna grupa planiraju narušiti integritet Općih izbora 2022. godine u BiH. Utvrđivanje identiteta ovih pojedinaca i pribavljanje dokaza o njihovim aktivnostima propraćeno je nesrazmjernim teškoćama, čemu svjedoči opšte poznata činjenica da javnost već nekoliko izbornih ciklusa upozorava na izborne prevare a statistički iste i dalje nisu u padu niti su poduzimane konkretne mjere za njihovo rješavanje, pa slijedom toga predlažem da naslovljeno tužilaštvo poduzme posebne istražne radnje u ovoj istrazi, u skladu sa odredbama člana 116. Zakona o krivičnom postupku BiH, u odnosu na prijavljene. Prijedlog poduzimanja posebnih istražnih radnji ogledao bi se u radnjama koje bi se poduzele na dan provođenja izbora, a koje u naravi podrazumijevaju nadzor, tehničko audio i video snimanje, tajno praćenje osoba članova biračkih odbora, korištenje istražitelja u civilnoj i službenoj uniformi, simulacije radi otkrivanja počinilaca, a sve kako bi se na dan provođenja izbora putem upotrebe posebnih istražnih radnji u i van prostorija za provođenje izbornog procesa utvrdili počinioci krivičnih djela iz ovog izvještaja. U cilju direktnog otkrivanja počinilaca izvršenja krivičnog djela predlažem da naslovljeno tužilaštvo u saradnji sa svim učesnicima u predlaganju biračkih odbora i posmatrača (kao npr. CIK, lokalne izborne komisije, gradske izborne komisije, političke stranke Koalicija „Pod lupom“) u biračke odbore i posmatrače imenuju civilne inspektore kako bi mogli u okviru posebnih istražnih radnji i direktno otkriti izvršioce krivičnih djela. Cilj prijedloga je otkrivanje počinilaca ranije navedenih krivičnih djela, a kako bi se u budućnosti spriječilo ponavljanja ovih krivičnih djela od strane drugih lica. Također predlažem da naslovljeno tužilaštvo utvrdi eventualnu povezanost predsjednika političkih stranaka sa izvršiocima navedenih krivičnih dijela, odnosno sa prijavljenim NN licima, kao i drugih lica koja su ovlaštena i odgovorna u političkim strankama.

Cijeneći da je svakako nemoguće da organi čija je nadležnost provođenje istrage, naročito upotrebnom posebnih istražnih radnji, fizički obezbjede nadzor nad svim biračkim odborima, predlažem da se istraga obavlja na nekoliko nasumičnih mjesta biračkih odbora ili u onim gdje postoje indicije da je najvjerovatnije počinjenje krivičnih djela (npr. visoka brojnost glasača, raniji problemi u brojanju glasova, česti zahtjevi za ponovno prebrojavanje i slično), a kao početno mjesto određivanja biračkih mjesta za nadzor može poslužiti i dokument koalicije „Pod lupom“ naveden kao dokaz u ovom izvještaju u kojem su navedena biračka mjesta gdje su utvrđene izborne nepravilnosti koje indiciraju na pokušaj ili izvršenje izborne prevare. Molimo naslovljeno tužilaštvo da obavijesti javnost o poduzetim koracima po ovom izvještaju, ukoliko bude smatralo osnovanim provođenje istrage na način kako je to predloženo, kako u cilju pronalaska počinilaca tako i u cilju prevencije veće razmjere počinjenja izbornih prevara u strahu od krivičnog gonjenja. Vezano za prevenciju počinjenja opisanih krivičnih djela kroz obavještavanje javnosti da će se birački odbori nadzirati na način kako je to predloženo u ovom izvještaju predlažem da naslovljeno tužilaštvo također obavijesti javnost da je otkrivanje načina i mjesta provođenja posebnih istražnih radnji također kažnjivo, a sve kako bi se dodatno povećao stepen prevencije i osigurao integritet istrage. Predlažem tužilaštvu da za osobe koje zatekne u namjeri izvršenja opisanih krivičnih djela ili u izvršenju krivičnog djela zatraži od nadležnog suda određivanje mjere pritvora.

U konačnom predlažem da tužilaštvo izvrši potrebne provjere, a da se potom, ukoliko se osnovanim pokaže ovaj izvještaj o sumnji u izvršenje krivičnog djela, u odnosu na počinioce provede krivični postupak po odredbama Zakona o krivičnom postupku BiH, a za počinioce zatraže najstrožije kazne zatvora. S obzirom da postoji sumnja da je namjeravano na cijeloj teritoriji BiH počiniti opisana krivična djela molim naslovljeno tužilaštvo da ovaj izvještaj proslijedi nadležnim tužilaštvima ukoliko smatra da nije u Vašoj nadležnosti ili pak istragu povede i sprovede samostalno.

Podijeli objavu

Možda vas zanima