Parlament BiH uskoro o sporazumu sa Srbijom o uređenju plovidbenog puta Drina – Sava

Treća sjednica Predstavničkog doma Parlamenta BiH bit će održana 31. januara, a na dnevnom redu je 26. tačaka koje se uglavnom tiču ratifikacije sporazuma.

Državni zastupnici ramatrat će Prijedlog zakona o platama i naknadama u institucijama BiH koje je ranije predložio Šerif Špago.

Također, zastupnicima će biti predočen izvještaj Zajedničke komisije oba doma o usaglašavanju teksta zakona koji se tiče akciza na gorivo.

Nakon što je Ustavni sud presudio po zahtjevu Denisa Zvizdića o neustavnosti odredbi Zakona o zastavi BiH koje se tiču upotrebe termina “zajedničke institucije” te ih izbrisao, sada će i Parlament BiH razmatrati izvještaj Kolegija o nastojanju da se postigne saglasnost o zahtjevu da se razmatranje izmjene tog zakona po prethodno podnešenom zahtjevu.

Pred zastupnicima će se naći i ratifikacija ugovora o finansiranju između BiH i Evropske investicione banke.

Očekuje se i da će parlament dati saglasnost za ratifikaciju Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Srbije o načinu finansiranja i izrade projektno-tehničke dokumentacije, vođenje upravnih postupaka za procjenu uticaja na okoliš, izdavanje lokacijskih uslova, saglasnosti i građevinske dozvole za Projekat “Hidrotehnički i bagerski radovi na uređenju kritičnog sektora za plovidbu – ušće Drine i Save”.

Također, parlament bi trebao ratificiranje Sporazum između Vijeća ministara i Vlade Republike Turske o o uzajamnoj zaštiti i razmjeni tajnih podataka koji se odnose na Sporazum iz oblasti odbrambene industrije.

Podijeli objavu

Možda vas zanima